Tilbake
KURS

Hva er eksamenskurs?

Eksamenskurs er et relativt nytt konsept i Norge, og mange har ennå ikke fått oppleve hvilke fordeler de har. Vi forventer derfor at det oppstår spørsmål blant studentene om hvordan eksamenskurs kan hjelpe dem, og hvordan denne undervisningsformen skiller deg fra ordinær undervisning.

Eksamensforberedende kurs tilrettelegges spesifikt til hver enkelt eksamen. De har til hensikt å skape en tydelig oversikt over pensum, samtidig som de vil lære studentene å skille mellom og løse de forskjellige typer oppgaver de kan stå ovenfor på eksamen. Kursene tar derfor utgangspunkt i spørsmål som er av samme type, omfang og faglig nivå som de spørsmålene du blir spurt om til eksamen. På kursene vil studentene dermed få god øvelse i relevant oppgaveløsning, i tillegg til nødvendig oversikt og kontroll over pensum.

For å oppnå dette analyserer vi læreplaner og gamle eksamensoppgaver for å lage et relevant kursmateriell. Vi finner framgangsmåter, teknikker og eksempler som er enkle for studentene å forstå. I tillegg utdanner vi og bruker undervisere som er de beste til å formidle vanskelig stoff på en enkel og lettfattelig måte.