Tilbake
KURS

Skreddersydd undervisning

Våre kurs tilrettelegges spesifikt til hver enkelt eksamen. Kursene tar utgangspunkt i oppgaver som er av samme type, omfang og faglig nivå som de du vil stå ovenfor på eksamen. Kort sagt handler det om å gi deg det nødvendige overblikket over hvilke typer eksamensoppgaver du med sannsynlighet vil møte på eksamen. Samtidig som du får dette overblikket gir kurset deg også en vesentlig rutine i oppgaveløsning.
Optimal eksamensforberedelse
Når du velger et eksamensforberedende kurs hos ASPIRI, får du ikke bare selve kurset, men i de fleste tilfeller også:
  • Oversikt over typiske eksamensoppgaver og anvendelige oppskrifter til løsningen av disse.
  • Kurshefte med eksamenslignende oppgaver, som gjennomgås av underviseren.
  • Kompendium, som oppsummerer og gir overblikk over de viktigste punktene fra pensumlitteraturen.
Det er den samlede pakken av de ovenstående elementene som er med på å optimere eksamenskompetansen din!